Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Khẩu trang 3M 9042
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đã đóng
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Đã hết hạn
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Khẩu trang 3M 9042 ứng dụng trong môi trường mài, chà nhám, mài, đóng gói, cắt hoặc trong môi trường bụi, bụi dầu.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)